Czy koniec ropy to koniec cywilizacji? Energia w stu procentach odnawialna – utopijna wizja czy realna przyszłość?


Języki debaty: polski i angielski

Niedziela, 8.05.2011, po projekcji filmu Czwarta Rewolucja, początek filmu o godz. 16.00

Film:
Czwarta Rewolucja
Reżyseria: Carl-A. Fechner
Dania, Finlandia, Szwecja, Włochy, 2009
75 min

Po filmie Fundacja im. Heinricha Bölla oraz Greenpeace Polska zapraszają na debatę z udziałem zaproszonych gości.

Prelegenci:
Maciej Muskat, Dyrektor Greenpeace Polska
Carl-A. Fechner, Reżyser filmu Czwarta rewolucja. Autonomia energetyczna.
Paweł Poncyljusz, Poseł na Sejm RP, Polska Jest Najważniejsza
Moderator Piotr Aleksandrowicz, Szef działu Biznes w tygodniku Newsweek Polska

Funkcjonowanie nowoczesnej zachodniej cywilizacji – świata milionów świateł, neonów i pełnych samochodów autostrad, oparte jest na wykorzystaniu ogromnej ilości energii, produkowanej z paliw kopalnych. Wydobycie i przetwórstwo ropy, gazu i węgla łączy się z postępującą degradacją środowiska naturalnego, przyczyniając się również do przyspieszenia zmian klimatycznych. Emisje gazów cieplarnianych muszą zatem ulec znaczącemu ograniczeniu dla dobra nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń. Alternatywę stanowi wykorzystanie energii słońca, wiatru czy wody które są naturalnymi, niewyczerpalnymi i powszechnie dostępnymi źródłami energii. Dzięki temu ich wykorzystanie może okazać się szansą na kontynuowanie rozwoju gospodarek. Co więcej, może również przyczynić się do wyrównywania globalnych nierówności. Użycie nowoczesnych technologii do wykorzystania energii słonecznej czy wiatrowej może zrewolucjonizować życie milionów ludzi na całej Ziemi.

Ideą samowystarczalności energetycznej jest zastąpienie kosztownej energii z ropy, węgla, atomu łatwo dostępnymi odnawialnymi źródłami energii. Można to zrobić wszędzie: od Afryki po Los Angeles i już od teraz. W celu uniezależnienia ludzkości od paliw kopalnych i przestawienia się na wykorzystanie wyłącznie odnawialnych źródeł energii potrzebne są jednak nie tylko zaawansowane technologie (które już istnieją!), ale przede wszystkim zmiana sposobu myślenia. Konieczne jest uświadomienie sobie potencjału tych możliwości oraz faktu, że rewolucja na rzecz odnawialnych źródeł energii zależy nie tyle od polityków i wielkich koncernów, ale od każdego z nas. Trzeba dostrzec, że wygrać można już dzięki zmianie zachowania na poziomie indywidualnym. Rewolucja energetyczna oznacza bowiem jedno: przejście ze scentralizowanego systemu, opartego na wielkich zakładach energetycznych, wykorzystujących węgiel lub ropę na system oparty na indywidualnym działaniu i wolnym wyborze rodzaju wykorzystywanej energii, który w efekcie umożliwia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Czy nasza cywilizacja może zrezygnować z paliw kopalnych? Czy utopią jest osiągnięcie całkowitej samowystarczalności energetycznej, rozumianej jako pozyskiwanie 100% energii ze źródeł odnawialnych, dostępnych dla wszystkich, ekonomicznie opłacalnych i czystych? Jakie warunki są potrzebne dla tego typu rewolucji i jaka droga do niej prowadzi? Jakie szanse wiążą się z tym procesem w perspektywie zrównoważonego rozwoju, a także społecznej i ekonomicznej równości? Jak wygląda w tym kontekście rola i znaczenie pojedycznego człowieka? Jakie bariery, zarówno te organizacyjne, finansowe, jak i w indywidualnym myśleniu, hamują energetyczną rewolucję? W jaki sposób można skłonić ludzi do szukania rozwiązań, a nie koncentrowania się wokół ewentualnych problemów? A wreszcie: czy kolejna rewolucja przemysłowa będzie rewolucją energetyczną?

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.