Cykl debat polska.doc


Remix w kulturze 2.0
Niedziela, 8 maja 2011, godz. 12.00, Kinoteka.


Kultura jest tworzona, omawiana, promowana w wirtualnej przestrzeni. Przyglądamy się kulturze, w której zacierają się stare podziały i pojawiają się nowe praktyki (współ)tworzenia i odbioru sztuki. Podczas debaty rozmawiać będziemy o „otwartości” kultury 2.0: o dostępności treści i nowych możliwościach partycypacji. Interesować nas będzie „remix” kultury – od rekonstrukcji pojęcia autorstwa, przez hybrydyczne łączenie estetyk na etapie tworzenia, po remiks jako taktykę fanowską i wreszcie jako praktykę badawczą opisującą współczesne przemiany kultury.
W dyskusji udział wezmą między innymi: Justyna Hofmokl (socjolożka współkoordynująca projekt Creative Commons Polska), Krzysztof Trzewiczek (muzyk i programista, specjalista w dziedzinie programowania multimediów), Piotr Sarzyński (krytyk sztuki, publicysta tygodnika „Polityka”)

Edukacja filmowa
Sobota, 14 maja 2011, godz. 11.00, Kinoteka.


Edukację filmową rozumiemy zarówno jako edukację filmem, jak i edukację poprzez film. Obraz filmowy to zapis pewnej rzeczywistości, a także jego świadectwo: wizualna forma, która ujawnia procesy społeczne, opisuje obyczaje i odkrywa mentalność. Zmusza do dyskusji, prowokuje pytania, jest źródłem wiedzy o człowieku i świecie. Edukacja poprzez film może być pretekstem do opisania i umiejscowienia się w konkretnej społeczności. W tym kontekście film staje się praktyką animacyjną: przestrzenią i środkiem ekspresji.
W dyskusji udział wezmą między innymi: Agata Sotomska (koordynatorka projektu „Filmoteka Szkolna” w PISF), Piotr Stasik (reżyser i animator kultury)

Młodzi twórcy
Niedziela, 15 maja 2011, godz. 15.00, Kordegarda, ul.Krakowskie Przedmieście 15/17


Chcemy przyjrzeć się młodym dokumentalistom. Zastanowić się nad szansami i trudnościami wiążącymi się z debiutem i pierwszymi filmowymi krokami. Interesuje nas także perspektywa współtwórcy – producenta. Na jaką pomoc w oparciu o programy ułatwiające młodym start dokumentaliści mogą liczyć? Jak wygląda krajobraz młodego polskiego kino dokumentalne w 2011 roku?
W dyskusji udział wezmą między innymi: Anna Wydra (producentka m.in. „Królika po berlińsku" i kierownik produkcji „Wszystko co kocham”), Igor Chojna (reżyser), Błażej Hrapkowicz (krytyk filmowy).

Język debat: polski
Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Cykl debat jest realizowany w ramach projektu Polska.doc. Finansowanie Europejska Fundacja Kultury. Zrealizowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.